Bol u leđma – lumbalni bolni sindrom (II deo)

Bol u leđima – fizikalna terapija

Bol u leđima zahteva fizikalnu proceduru aplikacije leda (kriomasaža ili hladna pakovanja), koja može smanjiti bol zbog analgetskog i antiinflamatornog efekta koji ima primena hladnoće. Elektroanalgetske procedure (TENS, galvanska struja, interferentne struje, dijadinamik), laser, ultrazvuk, se često primjenjuju kod akutnog lumbalnog sindroma. Manuelna masaža je efikasna i dovodi do značajnog kliničkog poboljšanja.
Ukoliko je jak bol, vežbe se ne preporučuju, osim statičkih vežbi ukoliko ne provociraju bol.
Sve pomenute fizikalne procedure preporučuju se kao priprema za kineziterapiju, kojoj treba dati vazno mesto, ne samo u terapiji nego i prevenciji novih recidiva i daljih oštećenja. Cilj kineziterapije je da jaka i snažna muskulatura preuzme deo tereta.

Bol u ledjima - Des ambulanta

Bol u leđima – prevencija

Znanjem i ispravnim ponašanjem preventivno se deluje na lumbalni bol ili, ako je već bol prisutan, može se uspešno uticati na otklanjanje bola. Primarna mera prevencije lumbalnog bola zasniva se, pre svega, na dobrom poznavanju faktora rizika, čime se može sprečiti pojava recidiva – primarna prevencija, zatim poznavanje terapijskih principa – sekundarna prevencija. Svakako najveći značaj ima uklanjanje faktora rizika, te je u tom smislu neophodna edukacija osoba o provođenju određenih zaštitnih mera u toku obavljanja svakodnevnih aktivnosti. Važno za prevenciju lumbalnog bolnog sindroma: zauzimanje zaštitnih položaja pri određenim poslovima kao i pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti, jačanje mišića koji održavaju uredan posturalni položaj, važno je postići ravnotežu između snage fleksora i ekstenzora trupa, a to znači između mišića prednjeg trbušnog zida i mišića leđa, te ravnotežu između fleksora i ekstenzora kuka.

Šta je zabranjeno osobama s lumbalnim bolnim sindromom?

Savijanje trupa prema napred s ispruženim nogama, savijanje trupa prema napred uz okretanje kičme, podizanje predmeta s poda u polupognutom položaju, dugo stajanje u jednom položaju, nošenje cipela s visokom potpeticom pri stajanju ili hodanju duži period, dugo sedenje u stolici, svako naglo pokretanje, pranje zuba iznad umivaonika i pranje iznad kade u polupognutom položaju, i oblačenje čarapa i cipela u položaju trupa pognutog napred.

Bol u leđma – lumbalni bolni sindrom (I deo)