BIOPTRON LAMPA

 
Bioptron lampa stvara polarizovanu svetlost i vrši zagrevanje unutar tkiva, a ne na površini kože. Može se koristiti i kod odraslih osoba i kod dece.