moc.o1566309765ohay@1566309765sedat1566309765nalub1566309765ma1566309765  |  011/3550-506 | 065/244-6666 Vinodolska 7/11, Beograd
Follow us :-

BIOPTRON LAMPA

 
Bioptron lampa stvara polarizovanu svetlost i vrši zagrevanje unutar tkiva, a ne na površini kože. Može se koristiti i kod odraslih osoba i kod dece.