moc.o1550470543ohay@1550470543sedat1550470543nalub1550470543ma1550470543  |  011/3550-506 | 065/244-6666 Vinodolska 7/11, Beograd
Follow us :-

BIOPTRON LAMPA

 
Bioptron lampa stvara polarizovanu svetlost i vrši zagrevanje unutar tkiva, a ne na površini kože. Može se koristiti i kod odraslih osoba i kod dece.