moc.o1560804892ohay@1560804892sedat1560804892nalub1560804892ma1560804892  |  011/3550-506 | 065/244-6666 Vinodolska 7/11, Beograd
Follow us :-

BIOPTRON LAMPA

 
Bioptron lampa stvara polarizovanu svetlost i vrši zagrevanje unutar tkiva, a ne na površini kože. Može se koristiti i kod odraslih osoba i kod dece.