moc.o1556272895ohay@1556272895sedat1556272895nalub1556272895ma1556272895  |  011/3550-506 | 065/244-6666 Vinodolska 7/11, Beograd
Follow us :-

BIOPTRON LAMPA

 
Bioptron lampa stvara polarizovanu svetlost i vrši zagrevanje unutar tkiva, a ne na površini kože. Može se koristiti i kod odraslih osoba i kod dece.