KINEZITERAPIJA

 

Kineziterapija je oblast fizikalne terapije koja se bavi primenom pokreta u svrhe lečenja, a u cilju uspostavljanja optimalnog funkcionisanja delova i organizma u celini.

Za sprovođenje i uspešnost vežbi, potreban je nadzor i stručna pomoć fizioterapeuta.

U “DES” ambulanti kineziterapija se sprovodi individualno, u zavisnosti od opšteg stanja organizma (kardiovaskularni sistem, respiratorni sistem, nervni sistem, psihička spremnost i motivacija, zanimanje pacijenta, da li se nekada bavio sportom…).

Terapijski efekti kineziterapije su: povećanje obima pokretljivosti u zglobovima, povećanje mišićne snage i elastičnosti, poboljšanje kordinacije i ravnoteže, korekcija položaja tela i deformiteta, smanjenje bola kao i poboljšanje funkcije disajnih organa, nervnog sistema i organa za varenje,a najvažnije zbog čega i kineziterapija postoji je stvaranje pravilne šeme pokreta i motoričke aktivnosti.

 

Kineziterapijske vežbe se rade kod osoba sa :

 
Ortopedskim problemima (iščašenja, uganuća zglobova, problemi sa meniskusom, prelomi, pre- i post- operativna rehabilitacija, sportske povrede…), s ciljem da se ojača oslabljena muskulatura, poveća obim pokreta, smanji bol, vrati normalan hod, preveniraju kontrakture.
Neurološkim problemima (povrede mozga, kičmene moždine, stanja nakon moždanog udara, oštećenja perifernih nerava, polineuropatije, cerebralna paraliza i sl.), primenom PNF tehnike, Bobath metode i Vojta metode.
Reumatološkim problemima (degenerativni i vanzglobni reumatizam, artroze kuka i kolena, cervikalni i lumbalni sindrom), sa ciljem da se smanji bol, očuva i poboljša funkcija kičmenog stuba, zglobova i snaga mišića.
 
U ambulanti se sprovode i programi vežbi za decu i odrasle za prevenciju i korekciju deformiteta stopala i kičmenog stuba. Ovi deformiteti se najčešće javljaju u školskom uzrastu i moguće ih je korigovati pre završetka rasta, ili ublažiti njihove posledice kasnije. Od korektivnih vezbi rade se vežbe za skoliozu, kifozu, prenaglasenu lordozu kičmenog stuba, vežbe za ravna stopala, “X” i “O” noge, vežbe za uspostavljanje pravilnog držanja tela kod dece i odraslih, vežbe disanja i relaksacije, vežbe za bebe (pravilan psihomotorni razvoj, korekciju hipertonusa, hipotonusa, vežbe za ispravljanje tortikolisa).