ELEKTROTERAPIJA

 
Elektroterapija predstavlja primenu električne energije u cilju postizanja terapijskog efekta. Svoju primenu u medicini elektroterapija je pronašla otkrićem pozitivnog efekta na strukture mišićnog i nervnog sistema. Elektoterapijom se postiže toplotni efekat koji utiče na proširenje krvnih sudova i poboljšanje cirkulacije, analgetski efekat stimulacijom nervnih vlakana za prenos bola, povećanje mišićne mase, stimulacija oštećenih nervnih vlakana i antiedematozni efekat.
 
1. Interferentne struje ili “ukrštene struje” su dobile naziv po efektu interferencije koji nastaje u tkivu kada se ukrste dva samostalna strujna kola. Ima primenu kod:
 
– degenerativnih i reumatskih oboljenja
– kod trauma, iščašenja, uganuća, preloma
– kod sportskih povreda
– pareze i paralize
– kod cervikalnog i lumbalnog sindroma
– kod sportskih povreda
– pareze i paralize
– kod cervikalnog i lumbalnog sindroma
 
Prednost primene interferentnih struja je što se može aplikovati i u predelu metala.
 
2. TENS ili transkutana elektro-nervna stimulacija se zasniva na elektroanalgeziji, stimulacijom nervnih vlakana za prenos bola. Primenjuje se kod svih ortopedskih, reumatoloških I neuroloških stanja.
 
3. Elektrostimulacija predstavlja nadražaj strujom određenog intneziteta, frekvencije i trajanja u cilju izazivanja mišićne kontrakcije kod paretičnih (oduzetih) ili atrofiranih mišića koji nisu u stanju da funkcionišu na normalan način. Razni oblici elektrostimulacije koriste se i kod zdravih osoba radi poboljšanja fizičke sposobnosti.
 
4. Elektroforeza predstavlja unošenje lekova u organizam putem konstantne jednosmerne struje. Elektroforeza omogućava da lek za najkraće moguće vreme prodre na mesto povrede ili zapaljenja. Na ovaj način se postiže visoka koncentracija leka, produženo dejstvo leka i stvaranje depoa.
 
5. Galvanska struja predstavlja jednosmernu konstantnu struju koja ne menja smer i jačinu. Galvanska struja izaziva hiperemiju u koži i dubljim tkivima kroz koja prolazi i smanjuje bol. Hiperemija poboljšava trofiku tkiva, smanjuje otok i zapaljenje.
Trajanje jednog tretmana iznosi od 10 do 30 minuta, a primenjuje se se od 10 do 15 seansi. Indikacije za primenu galvanske struje su zatvorene povrede tkiva, otvorene povrede nakon zarastanja rana, kao preiprema za kineziterapiju, sva bolna stanja posle povreda, oboljenja arterijskih krvnih sudova, mlitave paralize posle oštećenja perifernih nerava.
Kontraindikacije su: otvorene povrede, inflamacije, krvavljenje, dekompenzacija srca, prisustvo metalnih stranih tela.
 
6. Dijadinamične struje spadaju u niskofrekventne impulsne struje. Njihova frekvenca je u rasponu od 50 do 100 Hz i postoji nekoliko modulacija te struje, koje se razlikuju po jacini i frekvenci. Najcešće se u terapijskoj primeni koristi kombinacija tih modulacija, kako bi se postigao što bolji efekat. Postoji sklonost tkiva i receptora u koži ka brzoj adaptaciji na dijadinamične struje, pa se to izbegava čestim promenama polariteta i modulacija u toku terapijske primene. Dejstvo ove vrste elektroterapije je analgetsko i njega dobijamo pokrivanjem osećaja boli podražajem receptora za vibracije. Takođe dijadinamik deluje na širenje krvnih sudova te izaziva lokalno jaku hiperemiju koja može dovesti i do smanjenja otoka. Kod povišenog tonusa mišića dijadinamik dovodi do njegovog smanjenja. Posebno se zapažaju pozitivni efekti kod Sudekove bolesti koja se javlja posle dugotrajne imobilizacije povreda ekstremiteta. Dijadinamik tada ima podražajno dejstvo na krvne sudove i vraća im normalnu funkciju koja je poremećena imobilizacijom.