moc.o1566312187ohay@1566312187sedat1566312187nalub1566312187ma1566312187  |  011/3550-506 | 065/244-6666 Vinodolska 7/11, Beograd
Follow us :-

MAGNETNA TERAPIJA

 

Pod dejstvom pulsirajućeg magnetnog polja određenog inteziteta i frekvencije, sadržaj kiseonika u tkivima se povećava i do 200% u odnosu na startne vrednosti. Istovremeno dolazi do povećanja ATP-a kao najvažnijeg izvora energije za ćelijsku aktivnost. Istovremeno sa ovim efektima dolazi do popuštanja spazma u krvnim sudovima i poboljšanja vaskularne perfuzije. Primenjuje se u ortopediji, fizijatriji, reumatologiji endokrinologiji, neurologiji, sportskoj medicini, u terapiji hroničnog bola, u prevenciji i terapiji stresnih stanja.