moc.o1560805461ohay@1560805461sedat1560805461nalub1560805461ma1560805461  |  011/3550-506 | 065/244-6666 Vinodolska 7/11, Beograd
Follow us :-

KRIOTERAPIJA

 
Krioterapija predstavlja primenu hladnoće (leda) u fizikalnoj terapiji. Hladnoća na krvne sudove deluje tako što ih sužava, nakon čega dolazi do njihovog naglog širenja uz jaku navalu krvi.