moc.o1544511410ohay@1544511410sedat1544511410nalub1544511410ma1544511410  |  011/3550-506 | 065/244-6666 Vinodolska 7/11, Beograd
Follow us :-

KRIOTERAPIJA

 
Krioterapija predstavlja primenu hladnoće (leda) u fizikalnoj terapiji. Hladnoća na krvne sudove deluje tako što ih sužava, nakon čega dolazi do njihovog naglog širenja uz jaku navalu krvi.