moc.o1556273434ohay@1556273434sedat1556273434nalub1556273434ma1556273434  |  011/3550-506 | 065/244-6666 Vinodolska 7/11, Beograd
Follow us :-

KRIOTERAPIJA

 
Krioterapija predstavlja primenu hladnoće (leda) u fizikalnoj terapiji. Hladnoća na krvne sudove deluje tako što ih sužava, nakon čega dolazi do njihovog naglog širenja uz jaku navalu krvi.