TERAPEUTSKA MASAŽA

 
Terapeutska masaža ciljano rešava probleme svakog pacijenta ponaosob. U skladu sa kliničkom slikom pacijenta, vrši se odabir najadekvatnije tehnike kojom se tretira pacijent u okviru rehabilitacionog procesa. Ova vrsta masaže najčešće se primenje u procesu rehabilitacije nakon povreda kao što je uganuće, iščašenje, prelom i u postoperativnom toku.