moc.o1550472320ohay@1550472320sedat1550472320nalub1550472320ma1550472320  |  011/3550-506 | 065/244-6666 Vinodolska 7/11, Beograd
Follow us :-

 
 

TERAPEUTSKA MASAŽA

 
Terapeutska masaža ciljano rešava probleme svakog pacijenta ponaosob. U skladu sa kliničkom slikom pacijenta, vrši se odabir najadekvatnije tehnike kojom se tretira pacijent u okviru rehabilitacionog procesa. Ova vrsta masaže najčešće se primenje u procesu rehabilitacije nakon povreda kao što je uganuće, iščašenje, prelom i u postoperativnom toku.