Bol u kuku – koksartroza

Šta je koksartroza (bol u kuku)

Bol u kuku (koksartroza) predstavlja artrozu zgloba kuka. Artroza je degenerativna promena zglobne hrskavice, koja zatim uzrokuje promene i na ostalim delovima zgloba (zglobna čaura, kost, ligamenti), a pre ili posle se karakteriše bolom i oštećenom funkcijom zgloba.

Uzrok nastanka bola u kuku

Tačan uzrok ove, kao i drugih artroza ne zna se, ali su poznata stanja koja pospešuju njeno nastajanje. To su kongenitalna subluksacija kuka, anomalije u dužini nogu, displazija acetabuluma i Pertesova bolest. Koksartroza se najčešće javlja kod starijih osoba (nakon pedesete godine), ali nije redak slučaj da se poslednjih godina sve češće javlja i kod mlađih osoba, a razlog tome su predugo sedenje, nedovoljna fizička aktivnost, prevelika gojaznost.

Bol u kuku - DES ambulanta

Klinička slika – bol u kuku

Glavni simptom koksartroze je bol pri hodu, sedenju. Najčešće se javlja u preponi, glutealnom predelu, ali i u kolenu. Kratkotrajna ukočenost pri prvim pokretima, ograničeni obim pojedninih pokreta (najviše unutrašnje rotacije), krckanje u kuku i teškoće pri obuvanju, najvažniji su rani znaci. Ukočenost kuka u toku prvih par pokreta nakon perioda mirovanja, sedenja, ustajanja iz kreveta. Kasnije može doći do skraćenja noge i značajne atrofije mišića. Skraćenje noge je posledica pomeranja glave femura (butne kosti) ka acetabulumu (zglobna površina na karlici – karlična čašica), istrošenosti, istanjenosti ili potpunog gubitka hrskavice na pojedinim delovima zglobne površine, ali i deformacije glave femura, ”urastanja” vrata u glavu butne kosti, su ujedno i najčešće komplikacije artroze kuka, kao i razlozi za hirurško lečenje.

Dijagnoza – bol u kuku

Osim na osnovu simptoma, bolest možemo dijagnostikovati i na temelju rendgenografije. Karakteristične radiološke promene na zahvaćenom zglobu potvrđuju dijagnozu, ali valja napomenuti kako radiološke promene nisu uvek u korelaciji s kliničkim simptomima. U izuzetno retkim slučajevima u dijagnostici se možemo koristiti i drugim radiološkim pregledima (CT, NMR).

Bol u kuku - DES ambulanta

Lečenje

Nažalost, promene na hrskavicama i kostima su ireverzibilne (nepovratne). Lečenje se sastoji u smanjenju bola i mišićnog spazma, poboljšanju funkcije zgloba, sprečavanju kontraktura i osposobljavanju za aktivnosti dnevnog života. Veoma je bitno na vreme dijagnostikovati bolest, da hrskavica i okolne strukture budu što manje zahvaćene artrozom i da se postojeće stanje artroze zaustavi.

Lečenje može biti:

lekovima  (analgetici, antireumatici)
fizikalnom terapijom – hidroterapija (omogućava pokrete u zglobu sa smanjenim opterećenjem), kineziterapija (rasteretne vežbe i potom jačanje mišića stabilizatora zgloba), elektroterapija (uglavnom analgetska – tens, ifs, dijadinamik), magnetoterapija, laseroterapija, ultrazvuk
hirurško lečenje (artroplastika, artrodeza)