moc.o1544511050ohay@1544511050sedat1544511050nalub1544511050ma1544511050  |  011/3550-506 | 065/244-6666 Vinodolska 7/11, Beograd
Follow us :-


 
 

APARATI

 
Aparati za fizikalnu terapiju koje koristimo u ambulanti “DES”:
 
– magnet, laser
– ultrazvuk, galvanizacija
– dijadinamične struje
– interferentne struje
– elektrostimulacija
– tens
– IR lampa
– bioptron lampa