APARATI

 
Aparati za fizikalnu terapiju koje koristimo u ambulanti “DES”:
 
– magnet, laser
– ultrazvuk, galvanizacija
– dijadinamične struje
– interferentne struje
– elektrostimulacija
– tens
– IR lampa
– bioptron lampa